Jaka kolejność nazwisk po ślubie?

Pisałam już jak można zmienić nazwisko po ślubie i jakie nazwisko może mieć dziecko. Okazuje się jednak, że problematyczna jest wciąż kolejność członków nazwiska, jeżeli decydujemy się na podwójne. No to już zaraz Ci tłumaczę i pokazuję, dlaczego masz tutaj pełną dowolność!

Jeżeli chcesz wiedzieć: jak można zmienić nazwisko po ślubie, jakie nazwisko może mieć dziecko i poznać 10 powodów, dla których warto pozostać przy nazwisku panieńskim, to zajrzyj to mojego wcześniejszego tekstu: Jak zmienić nazwisko po ślubie i 10 powodów by tego nie robić.

W tym artykule pokażę jaka kolejność nazwisk po ślubie jest dozwolona.

Ważne!
 • stan prawny artykułu to 10.04.2018 r.;
 • podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.

#1 Który człon pierwszy?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że: małżonkowie mogą (…) zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Zapis nie jest jasny i czytając literalnie można pomyśleć, że wyłącznie możemy dołączyć nazwisko. Anna Nowak może być co najwyżej Anną Nowak-Kowalską. A tak nie jest! Gdyby się zastanowić to nie jest podane w jakiej kolejności ma nastąpić połączenie i to jest kluczem do sukcesu :) Pierwszy będzie ten człon, który my wybierzemy. Czasem lepiej brzmią nazwiska dwuczłonowe, rozpoczynające się od nazwiska męża.

Literatura naukowa w tym zakresie jest podzielona. Praktyka (historie, jakimi Panie często dzielą się w sieci) wskazują jednak, że sytuacje się zdarzają. Anna Nowak może nazywać się po ślubie Anna Kowalska-Nowak.

Konkluzja: Sama decydujesz, jaka kolejność nazwisk po ślubie będzie najwłaściwsza.

A co jeśli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o nazwiskach?

Zawsze po informacji, że się nie da możesz wybrać się do inengo kierownika USC (nie ma ograniczeń, że musi być to kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania).

Jeżeli jednak chcesz udowodnić swoją rację:

 1. Przede wszystkim poprosić o interwencję kierownika (jeżeli odmawia nam np. działający w jego imieniu – zastępca).
 2. Później zażądaj odmowy stwierdzonej na piśmie.
 3. A jeśli i taką wyda możesz zażądać zawiadomienia Cię o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeńsk. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, możesz złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

#2 A jeśli łącznie mamy więcej członów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi jasno, że nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Konkluzja: I tak musisz wybrać nie więcej niż 2 człony.

A więc Anna Kowalska-Nowak po ślubie z Adamem Igrekiem-Nowakowskim może wybrać kombinacje:
 • Anna Kowalska-Igrek;
 • Anna Kowalska-Nowakowska (lub Nowakowski);
 • Anna Igrek-Kowalska;
 • Anna Nowakowska (lub Nowakowski)-Igrek;
 • Anna Nowak-Igrek;
 • Anna Nowak-Nowakowska (lub Nowakowski);
 • Anna Igrek-Nowak;
 • Anna Nowakowska (lub Nowakowski)-Nowak.

Uff. Wybór jest spory :)

#3 A jeśli mamy takie same nazwiska?

Uważa się, że połączenie dwóch takich samych członów jest niedozwolone. Widziałam opracowania w tym zakresie, ale nie mogłam ich teraz odnaleźć. Przy czym, wprost przepis tego nie zabrania.

Podobnie też uważa się, że nie można „wymienić się nazwiskami”, ale  wynika to bardziej z racjonalności i celu, a nie wprost z przepisu.

 

Dajcie znać, jeżeli tekst o tym, jaka kolejność nazwisk po ślubie wchodzi w grę, Wam pomoże. A jeszcze bardziej jeżeli macie dodatkowe pytania bądź uwagi!

Trzymajcie się!
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial