Kolokwium i sesja, czyli jak wyglądają egzaminy (i zaliczenia) na studiach

Kolokwium. Sesja. Egzaminy na studiach. Ten tekst jest o kwestii bardzo ważnej, a więc o zaliczaniu przedmiotów na studiach na przykładzie moich doświadczeń na WPAiE UWr.

Podstawa prawna: Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Ważne! Piszę tutaj o moich doświadczeniach z WPAiE UWr, uzupełniając o informacje od znajomych z innych miejsc. Chętnie uzupełnię tekst i o nowe informacje od czytelników :)

#1 Studencka nomenklatura

Studia rewidują znaczenie pewnych słów. Od teraz oceny mają inną skalę, sprawdziany inaczej się nazywają, a zaliczenia zostały skumulowane w jednym okresie. Dlatego przedstawiam krótki słowniczek pojęć:
 • oceny – od teraz negatywna ocena to: 2, a skala pozytywnych to:
  • 3,0;
  • 3,5 (ew. 3+);
  • 4,0;
  • 4,5 (ew. 4+);
  • 5,0;
(gdyby więc początki studiowania były ciężkie niewiele znajomych ogarnie, że 2,0 to oblany egzamin);
 • kolokwium, czyli sprawdzian – sprawdzenie wiedzy z danego materiału, zazwyczaj na ćwiczeniach, przy czym pisze się go raczej na koniec semestru, ale bywa, że i częściej np. 2–3 razy w semestrze. Forma może być opisowa, testowa, kazus (rozwiązanie określonej sytuacji na bazie przepisów);
 • sesja – przypomina to okres matury –  czas około 2 tygodni, kiedy w przeciągu 10–15 dni zdajesz egzaminy ze wszystkich przedmiotów;
 • egzamin – „duży” sprawdzian z danego przedmiotu (wykładu) w czasie sesji. Zazwyczaj warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, czyli zdanie kolokwium – przypomina pojedynczy egzamin maturalny;
 • zaliczenie wykładu – alternatywa dla klasycznej sesji – z określonych przedmiotów „duży sprawdzian”, który piszesz przed sesją, niezależnie od zdanych ćwiczeń z przedmiotu.

Krótkie wyjaśnienie pojęć przed nami, więc czas, aby poszczególne zagadnienia omówić szerzej:

#2 Kolokwium

Często jedyna forma zaliczeń ćwiczeń, czasem alternatywnie z referatem/ prezentacją:
 • odbywa się najczęściej na przedostatnich lub ostatnich ćwiczeniach z danego przedmiotu, a więc nim rozpocznie się sesja,
 • ilość: zazwyczaj jedno na jeden przedmiot, rzadziej więcej,
 • przeprowadza prowadzący ćwiczenia,
 • pisze się je generalnie raz, ale poprawia często aż do zdania – czasem się zdarzają formaliści, którzy pozwalają na jeden termin poprawkowy,
 • forma kolokwium: pisemna (pytania otwarte albo test), czasem ustna,
 • wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń jest często możliwe, ale zazwyczaj np. podczas konsultacji prowadzącego (konsultacje to wyznaczone przez prowadzącego godziny podczas których siedzi w gabinecie i jest do dyspozycji studentów),
 • skala ocen: omówiona w słowniczku, przy czym ocena z kolokwium to jedno, bo dzięki aktywności można uzyskać jej podwyższenie (nie dotyczy kolokwium zdanego na 2,0),
 • konsekwencje oblania kolokwium: jeśli nie uda się później napisać kolokwium, albo go poprawić, to nie można podejść do egzaminu – tym samym za rok trzeba powtarzać i ćwiczenia i egzamin z danego przedmiotu,
 • jeśli nie mogłeś przyjść na kolokwium, to zazwyczaj możesz zaliczyć je z inną grupą lub na konsultacjach,
 • wyniki: ogłoszenie na stronie ćwiczeniowca/ mailem lub w USOS,
 • poprawa oceny pozytywnej: tak, często jest to możliwe, i można to rozważyć, aby uzyskać Stypendium Rektora (klik), czyli kilka stówek miesięcznie.

#3 Zaliczenie wykładu

Zasadniczo, zaliczenie wykładu jest bardzo podobne formą do egzaminu, choć formalnie są całkiem inne. Różnice:
 • odbywa się zanim rozpocznie się sesja,
 • może być taka forma z nieograniczonej ilości zajęć,
 • w teorii jest jedno podejście do zaliczenia, w praktyce więcej, o ile ostatnie jest przed zakończeniem semestru (przed zamknięciem protokołów USOS na dany semestr),
 • przedtermin? formalnie nie, w praktyce zdarza się,
 • nie ma przywracania terminu.
W praktyce, zaliczenie wykładu stosuje się, żeby w semestrze nie było egzaminów ponad limit – w mojej ocenie to forma ominięcia zapisu w Regulaminie o ilości egzaminów w sesji. No cóż, bywa.

#4 Egzamin

Najważniejszy sprawdzian z każdego przedmiotu. Można podejść tylko do jednej poprawki, a oceny się nie poprawia – bardzo przypomina więc egzamin maturalny.
 • odbywa się w okresie sesji, w terminie wskazanym w harmonogramie zajęć dydaktycznych,
 • maksymalnie może być 8 egzaminów w roku akademickim, a maksymalnie 5 w jednej sesji, co oznacza, że drugi dzień możesz mieć egzamin z „dużego” przedmiotu,
 • egzaminatorem jest wykładowca,
 • masz: termin podstawowy oraz poprawkę (łącznie 2) – ale poprawia się tylko ocenę 2 – czyli negatywną – i obie oceny pojawiają się w systemie, co przekłada się na średnią. Ale! Jeden oblany przedmiot nie wyklucza braku stypendium za średnią, można nadrobić to innymi przedmiotami – true story.
 • forma: pisemna (pytania opisowe, test), rzadziej ustna – chyba że na przedterminie, tam częściej,
 • przedtermin: możliwość podejścia do egzaminu przed sesją (często wymagana jest minimalna ocena na poziomie np. 4), z tym że ma II warianty:
  • wariant I – przedtermin „0” – traktowany jako dodatkowy termin – negatywna ocena nie wpisana do USOS, tylko można podejść do I terminu jak gdyby nie pisało się egzaminu (uwaga! nie przewiduje go regulamin, a dobra wola prowadzącego),
  • wariant II – I termin – traktowany jako I termin wcześniej – jeśli nie zdasz, pozostaje Ci tylko II termin,
 • konsekwencje niezdania poprawki: każdy przedmiot ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Jeśli na 60 pkt możliwych do zdobycia za wszystkie zdane egzaminy, zdobędziesz min. 31 pkt (w ciągu całego roku) to warunkowo zdajesz – przechodzi więc na kolejny rok po zapłaceniu za taką możliwość (kilkaset zł, albo więcej) i w następnym roku chodzisz na zaległe zajęcia i je zaliczasz oraz na bieżące z kolejnego roku studiów – dokładasz więc sobie dodatkowej pracy. Jeśli w ciągu roku zdanymi egzaminami nie uzbierasz 31 pkt nie możesz przejść na kolejny rok studiów – zostajesz na tym samym roku studiów,
 • nie mogłeś przyjść na egzamin: jeśli masz ku temu ważny powód to możesz starać się o przywrócenie terminu (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) w terminie 7 dni od daty egzaminu (w szczególnych przypadkach 7 dni od daty ustania przyczyny), ale zgodnie z regulaminem jeśli uzyskasz zgodę to prowadzący czasem chce Cię od razu egzaminować – bądź na to przygotowany!,
 • wyniki: bezpośrednio w USOS (system studencki dostępny online, bo u nas nie ma papierowych indeksów) w terminie kilku godzin (test) lub kilku/ -nastu dni od daty egzaminu,
 • poprawa oceny pozytywnej: generalnie nie ma takiej możliwości.

Podsumowanie w pigułce

Kolokwium to jak małe sprawdziany w toku ćwiczeń, zaliczenie to duży sprawdzian z wykładu przed sesją, a egzaminy zdaje się podczas sesji (taka rundka maturalna co semestr). Można się przyzwyczaić, ale i trzeba mocno hartować siłę woli, aby nie uczyć się na ostatni moment (no chyba, że uczysz się w miarę na bieżąco, to powtóka na 3 dni przed egzaminem jest spoko opcją).

Pytania, uwagi, dobre rady? Piszcie w komentarzach.

Trzymajcie się ciepło!
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial