Kolokwium i sesja, czyli jak wyglądają egzaminy (i zaliczenia) na studiach

Kolokwium. Sesja. Egzaminy na studiach. Ten tekst jest o kwestii bardzo ważnej, a więc o zaliczaniu przedmiotów na studiach.

Podstawa prawna: Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Uwaga! Poniższe informację dotyczą zarówno wyjaśnienia pojęć ogólnych, jak kolokwium, egzamin, jak i szczegółowych na przykładzie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

#1 Słowniczek pojęć
Czas na kilka podstawowych pojęć (tutaj poczyniłam ustalenia wstępne, szerzej o pojęciach poniżej):
 • oceny – negatywna: 2, pozytywna: 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5;
 • kolokwium – sprawdzian z wiedzy, który pisze się na ćwiczeniach , zazwyczaj na koniec semestru, ale bywa, że i częściej np. 2–3 razy w semestrze. Forma może być opisowa, testowa, kazus (rozwiązanie danego przypadku) – podobne do sprawdzianu ze szkoły;
 • sesja – ustalony okres około 2 tygodni, kiedy po zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu w przeciągu 10–15 dni zdajesz egzaminy ze wszystkich przedmiotów – taki okres matur;
 • egzamin – „duży” sprawdzian z danego przedmiotu w czasie sesji. Zazwyczaj warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zdanie egzaminu – przypomina egzamin maturalny;
 • zaliczenie wykładu – alternatywa dla klasycznej sesji – z określonych przedmiotów „duży sprawdzian” piszesz przed sesją i nie ma warunku w postaci zaliczonych ćwiczeń.
#2 Kolokwium
Często jedyna forma zaliczeń ćwiczeń. Czasem alternatywnie z referatem/ prezentacją, innym razem referat/prezentacja/ aktywność wpływają na podwyższenie oceny po kolokwium:
 • kiedy: w ramach ćwiczeń – najczęściej na przedostatnich lub ostatnich, a więc nim rozpocznie się sesja,
 • ile: zazwyczaj jedno na przedmiot, rzadziej więcej,
 • kto: przeprowadza ćwiczeniowiec,
 • ile podejść: zazwyczaj do zdania – czasem się zdarzają formaliści, którzy pozwalają na dwa – z tym, że często forma poprawki inna, np. ustna,
 • forma: pisemna (opisowa, testowa), rzadziej ustna – chyba że na przedterminie, tam częściej,
 • przedtermin: wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń często możliwe, może zdarzyć się, że wtedy forma ustna na konsultacjach,
 • skala ocen: 2,0 – niezaliczenie; 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0,
 • konsekwencje oblania kolokwium: jeśli nie uda się zaliczyć ćwiczeń to nie można podejść do egzaminu – więc z tego przedmiotu nie uzyskuje się punktów ECTS (chyba że jest egzamin na zaliczenie nie na egzamin),
 • nie mogłeś przyjść na kolokwium: zazwyczaj możesz zaliczyć je z inną grupą lub na konsultacjach,
 • wyniki: ogłoszenie na stronie ćwiczeniowca/ mailem lub w USOS (jeśli to jedyna podstawa oceny z ćwiczeń),
 • poprawa oceny pozytywnej: tak, często jest to możliwe.
#3 Zaliczenie wykładu
Zasadniczo, zaliczenie wykładu jest bardzo podobne formą do egzaminu, choć formalnie są całkiem inne. Różnice:
 • kiedy: zanim rozpocznie się sesja,
 • ile: nie ma limitów ,
 • ile podejść: w teorii jedno, w praktyce więcej, o ile ostatnie jest przed zakończeniem semestru (przed zamknięciem protokołów USOS na dany semestr),
 • przedtermin? formalnie nie, w praktyce zdarza się,
 • nie ma przywracania terminu.
W praktyce, zaliczenie wykładu stosuje się, żeby w semestrze nie było egzaminów ponad limit – w mojej ocenie to forma ominięcia zapisu w Regulaminie o ilości egzaminów w sesji.
#4 Egzamin
Najważniejsze informacje w punktach (wg regulaminu WPAE UWr):
 • kiedy: w okresie sesji, w terminie wskazanym w harmonogramie zajęć dydaktycznych,
 • ile egzaminów: max 8 w roku akademickim, a maksymalnie 5 w jednej sesji,
 • egzaminator: wykładowca,
 • ile podejść: termin podstawowy + poprawka (łącznie 2) – ale poprawia się tylko ocenę 2 – czyli negatywną,
 • forma: pisemna (opisowa, testowa), rzadziej ustna – chyba że na przedterminie, tam częściej,
 • przedtermin: możliwość podejścia do egzaminu przed sesją (często wymagana jest minimalna ocena na poziomie np. 4), z tym że ma II warianty: 
  • wariant I – przedtermin „0” – traktowany jako dodatkowy termin – negatywna ocena nie wpisana do USOS, tylko można podejść do I terminu jak gdyby nie pisało się egzaminu (uwaga! nie przewiduje go regulamin, a dobra wola prowadzącego),
  • wariant II – I termin – traktowany jako I termin wcześniej – jeśli nie zdasz, pozostaje Ci tylko II termin,
 • konsekwencje niezdania poprawki: każdy przedmiot ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Jeśli na 60 pkt możliwych do zdobycia za wszystkie zdane egzaminy, zdobędziesz min. 31 pkt (w ciągu całego roku) to warunkowo zdajesz – idziesz na kolejny rok po zapłaceniu za taką możliwość (kilkaset zł, albo więcej) + chodzisz na zaległe zajęcia i je zaliczasz. Jeśli w ciągu roku zdanymi egzaminami nie uzbierasz 31 pkt nie możesz przejść na kolejny rok studiów,
 • nie mogłeś przyjść na egzamin: jeśli masz ku temu ważny powód to możesz starać się o przywrócenie terminu (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) w terminie 7 dni od daty egzaminu (w szczególnych przypadkach 7 dni od daty ustania przyczyny), ale zgodnie z regulaminem jeśli uzyskasz zgodę to prowadzący może od razu Cię przeegzaminować – bądź na to przygotowany!,
 • wyniki: bezpośrednio w USOS (system dostępny online, bo u nas nie ma papierowych indeksów) w terminie kilku godzin (test) lub kilku dni od daty egzaminu,
 • poprawa oceny pozytywnej: generalnie nie ma takiej możliwości.

Konkluzja: Kolokwium to jak małe sprawdziany w toku ćwiczeń, zaliczenie to duży sprawdzian z wykładu przed sesją, a egzaminy zdaje się podczas sesji (taka rundka maturalna co semestr).

Stan prawny na dzień 21 marca 2017 r
Pozdrawiam,
Ania Maciąg

Grafika pochodzi z: pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial