Obowiązek meldunkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Obowiązek meldunkowy – na czym polega, co to jest, kogo i czy obowiązuje, jak go dopełnić, jakie są konsekwencje braku zameldowania?

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Stan prawny na dzień 5 maja 2018 r.

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy (relikt PRL) wciąż istnieje. Były plany, aby go znieść, ale się rozmyślono. W efekcie każdy ma obowiązek:
 1. zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 2. wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 3. zgłosić wyjazd poza granice RP oraz powrót z wyjazdu poza granice RP, z uwzględnieniem art. 36.
Od razu krótkie wyjaśnienie:
 • pobyt stały to zamieszkanie w danej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania;
 • pobyt czasowy to zamieszkanie w danej miejscowości pod określonym adresem bez zamiaru zamiarem stałego przebywania;
 • równocześnie możesz mieć po 1 pobycie stałym i czasowym.

Przykład 1: Mieszkasz w rodzinnej miejscowości X, a na studia wyjeżdżasz do miejscowości Y, ale nie masz zamiaru później mieszkać w Y, więc pobyt stały masz w X, a pobyt czasowy w Y.

Przykład 2: Wyjeżdżasz z domu rodzinnego X i nie zamierzasz wracać do X, a zostać już w Y, to pobyt stały masz w Y, a czasowego nigdzie.

Jak się zameldować?

Masz dwie opcje:
 1. składasz formularz papierowy, przedstawiającdo wglądu dowód osobisty lub paszport w organie gminy, albo
 2. składasz dokument elektroniczny, np. przez platformę ePUAP.
Jakie załączniki?
 1. potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę), oraz
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, w tym: umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu), odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Jakie terminy? 

Obowiązku należy dopełnić najpóźniej w 30. dniu pobytu w dane miejsce. Wyjątek: gdy pobyt czasowy trwa do 3 miesięcy, to nie podlegasz obowiązkowi meldunkowemu.

Ważna informacja!
Jako Najemca np. pokoju w mieszkaniu na podstawie umowy najmu samodzielnie możesz się zameldować! Umowa najmu, jaką dysponujesz, jest tytułem prawnym do lokalu. Nie potrzebujesz zgody osoby, która wynajęła Ci lokal. Przy umowie na czas określony wchodzi w grę zameldowanie na pobyt czasowy, przy umowie na cza nieokreślony – na pobyt stały.

Przy okazji: samo zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała, a nie przesądza o własności danego miejsca.

Jak się wymeldować?

Przede wszystkim, meldując się w nowym miejscu na pobyt czasowy następuje wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu czasowe. Analogicznie jest z pobytem stałym (w końcu możemy mieć tylko jeden pobyt stały i czasowy równocześnie).

Jeśli upłynął termin zameldowania na pobyt czasowy, to także nie musimy już nic robić.

Pozostaje sytuacja, kiedy opuszczamy miejsce pobytu czasowego przed upływem terminu, albo pobytu stałego, nie meldując się w innym miejscu. Wtedy należy w sposób podobny, jak przy zameldowaniu, zgłosić to organowi gminy.

O co chodzi ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę?

Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę na stały pobyt (lub czasowy trwający ponad 6 miesięcy).
 1. Zgłaszając zamiar wyjazdu na pobyt stały, zostajemy wymeldowani z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Zgłaszając zamiar czasowy, musimy poinformować o dacie wyjazdu i dacie powrotu.

Co mi zrobią, jak tego nie zrobię?

Tak właściwie to nic. Kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie ma. Do wyrobienia dowodu osobistego adres zameldowania nie jest wymagany.

To po mi meldunek?

Wbrew pozorom warto o nim pamiętać.
 1. Do Powiatowego Urzędu Pracy rejestruje się na podstawie adresu zameldowania, a więc brak meldunku nawet czasowego w miejscu zamieszkania uniemożliwia skorzystanie z najbliższego PUPu. A wtedy na wszystkie spotkanie trzeba jeździć do miasta, gdzie jest się zameldowanym.
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów formalnie pomaga osobom zamieszkałym na terenie jego działania. W praktyce (w dużych miastach) odmawia osobom niezameldowanym w „jego obszarze”. Brakuje mu czasu, więc wprowadza ograniczenia…
 3. Przy rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół, zameldowanie w danej gminie jest często dodatkowo punktowane.

Podsumowanie

Obowiązek meldunkowy jest, ale niesankcjonowany, stąd wielu go lekceważy. Czasem jednak bardzo się przydaje, więc warto o nim pamiętać.

Pozdrawiam
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial