Rektor a dziekan, profesor nadzwyczajny a zwyczajny – o godnościach i tytułach na uniwersytecie

O tym, kim jest rektor, dziekan, profesor zwyczajny i nadzwyczajny, czyli krótki poradnik o tytułach, z jakimi spotkasz się, studiując na uczelni.

STUDENCKIE PONIEDZIAŁKI – cykl tekstów, w których przedstawiam tematy ważne dla studentów (nie tylko Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Uczelnie, czyli szkoły wyższe mają swój własny, wypracowany system tytułów naukowych, honorowych oraz tytułowania stanowisk kierowniczych. Na początku, łatwo się w tym pogubić, ale spokojnie, do wszystkiego można przywyknąć :)

#1 Władze

REKTOR (szef uczelni)- osoba, która zarządza szkołą wyższą i ma co najmniej tytuł doktora. Standardowo tytułuje się go (szczególnie we wszystkich pismach) Jego Magnificencją. Charakterystyczny strój to purpurowy płaszcz oraz często futro z gronostaja. Zobacz tutaj: Rektor UWr »klik«.

PROREKTOR (zastępca rektora) – pracownik uczelni, który jako zastępca rektora zajmuje się konkretną działką, np. nauką, kontaktami zagranicznymi, finansami, itp – uczelnia posiada zazwyczaj kilku prorektorów.

DZIEKAN (szef wydziału) – o ile rektor odpowiada za całą uczelnię. Dziekan kieruje danym wydziałem, czyli taką uczelnianą komórką organizacyjną, np. Wydziałem Prawa i Administracji czy Wydziałem Nauk Społecznych.

PRODZIEKAN (zastępca dziekana) – podobnie jak prorektor, prodziekan zajmuje się konkretną działką, np. finansami wydziału, czy też nauką.

#2 Stopnie naukowe i tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe, jakie można uzyskać na uczelni to:
 • licencjat (po studiach I stopnia, tzw. licencjackich),
 • inżynier (po studiach I stopnia inżynierskich),
 • magister (po studiach II stopnia tzw. magisterkiskich lub jednolitych)
 • magister inżynier (po studiach II stopnia inżynierskich)
 • lekarz (po studiach II stopnia lub jednolitych).
Z kolei, stopnie naukowe to:
 • DOKTOR – osoba, która posiada tytuł naukowy po studiach II stopnia – zazwyczaj magistra i zdała egzaminy doktorskie (tzw. studia III stopnia),
 • DOKTOR HABILITOWANY (zwyczajowy tytułuje się go profesorem) – osoba, posiadająca tytuł doktora oraz znaczny dorobek naukowy, która przedstawiła rozprawę habilitacyjną. Najwyższy stopień naukowy w Polsce.

#3 PROFESOR

Tzw. tytuły honorowe:
 • PROFESOR ZWYCZAJNY – inaczej profesor belwederski – tytuł naukowy, nadawany przez Prezydenta RP dla doktora habilitowanego, który posiada znaczącego osiągnięcia dydkatyczne;
 • PROFESOR NADZWYCZAJNY - stanowisko naukowe rangą niższe od profesora zwyczajnego, przeznaczone dla doktora habilitowanego i profesora zwyczajnego.

#4 Zapisywanie tytułów

 • lic – licencjat;
 • inż. – inżynier
 • mgr – magister;
 • dr – doktor;
 • dr hab. – doktor habilitowany;
 • prof. – profesor zwywczajny
 • prof. (nadzw.) XX – profesor nadzwyczajny danej uczelni (np. UJ czy UWr).
Poprawny zapis to:
 • dla profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Jan Kowalski,
 • dla profesora nadzwyczajnego: dr hab. Jan Kowalski, prof. (nadzw.) UWr.

Na uczelni ważne jest, aby tytułować prowadzącego zgodnie z jego tytułem. Za to w liceach nagminnie nauczyciele (głównie magistrowie, rzadziej doktorzy) wymagają zwyczajowego tytułowania „profesorze”, co w mojej opinii jest z ich strony dużym nadużyciem. Trzymajmy się faktów i ich faktycznych tytułów.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial