Stypendium Rektora – dla kogo, jakie warunki?

Stypendium Rektora może otrzymać (tak właściwie) każdy, który zdecyduje się zaangażować. I właśnie dzisiaj powiem jakie mamy rodzaje stypendiów Rektora, jak zwiększyć swoje szanse w „walce o kasę” i ile możesz dostawać miesięcznie. Tekst jest pisany pod studentów WPAE UWr, ale zapewne na Twojej uczelni jest podobnie.

Podstawa prawna:

#1 Monety na koncie – zacznę od ostatniego punktu – w roku 2016/17 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr stypendium rektora wynosi 600 zł/ m‑c (bez względu na rodzaj stypendium Rektora). Wypłacane jest przez 9 miesięcy. Nie liczy się do żadnych wniosków o stypendium socjalne, nie rozlicza się z tego PIT‑u – to jak, warto?

#2 Rodzaje stypendiów – możesz wybrać źródło monet ze stypendium Rektora (ale dostajesz tylko z jednego). Do wyboru masz: na I roku I stopnia/ jednolitych (olimpiady ze szkół średnich), na kolejnych latach – za wyniki w nauce/ za działalność naukową/ za osiągnięcia artystyczne/ sportowe. Poniżej omawiam każdą z dziedzin, a na końcu wspominam o trybie i terminach.

#3 Stypendium Rektora za wyniki w nauce. 
Warunki do starania się o takie stypendium to:
1. Zaliczenie poprzedniego roku akademickiego bez warunków. A jak to zrobić? Wiadomo, różna jest sytuacja życiowa, ale podstawą jest:
 • chodzenie na wykłady (no chyba że nie jesteś słuchowcem i masz od kogo zdobyć notatki),
 • regularna nauka (Ameryki nie odkryłam? Przeczytaj notatki dokładnie po każdych zajęciach – powtórz materiał, a zobaczysz efekty),
 • aktywność na ćwiczeń – nauka na zajęcia, dobre notatki na ławce i jesteś w stanie zabłysnąć, a plusy (ewentualnie wyższa ocena za nieobowiązkowe prezentacje) to łatwa droga do wyższej oceny,
 • przedterminy z egzaminów [Zob. Jak wyglądają egzaminy na studiach?] – w 90% wymaga się tam głównie tego, co było na wykładach i prowadzący są lepiej nastawieni do studentów,
 • pewność siebie – pierwsza piątka z egzaminu pokaże Ci, że możesz wiele osiągnąć!,
 • dobre oceny z Wf czy języków i łatwych zajęć, zaliczanych np. na referat/prezentację. prowadzący daje 3,0 za obecność? Podnieś sobie poprzeczkę:)
2. Uzyskanie średniej ocen, dzięki której mieścisz się wśród 7,5% studentów na danym kierunku. A więc liczy się jakie oceny mają Twoi koledzy. Na administracji czy prawie minimalna średnia (w zależności od roku) mieści się w przedziale 4.4–4.48.
3. Poprzedni rok nie był rokiem powtórkowym – w sumie, powtarzać rok to byłoby dwa lata na naukę :)
4. Status studenta co najmniej II roku (lub I roku studiów II stopnia, jeśli zostały one zaczęte w ciągu roku od zakończenia studiów I stopnia).
*Student I roku I stopnia/ jednolitych magisterskich może starać się o stypendium, jeśli jest olimpijczykiem z przedmiotu, który jest brany pod uwagę przy rekrutacji na dany przedmiot.

5. Złożenie wniosku w odpowiednim terminie – o tym poniżej.

#4 Stypendium Rektora za działalność naukową – wiesz, że nauka jest dla Ciebie wymagająca i wysokie oceny z kolokwiów i egzaminów nie wchodzą w grę? Zawsze możesz skupić się na działalności naukowej. Wybierz sobie koło naukowe w Twojej dziedzinie i  do wyboru masz:

 • organizowanie konferencji/ sympozjów/ sesji naukowych – idealne dla przyszłych project managerów czy chcących nabyć nowe umiejętności. Zazwyczaj członkowie koła już nie raz to robili i służą doświadczeniem – poza tym, Rada Kół Naukowych organizuje szkolenia, pomocne w ogarnięciu formalności,
 • czynny udział w konferencji – lubisz przemawiać? Idealna szansa na sprawdzenie się. Dla mniej odważnych dopuszczalne są postery, które wiesza się w specjalnych miejscach i czeka aż ktoś przyjdzie się czegoś więcej o nich dowiedzieć, ewentualnie przy sesji posterowej (plakatowej) krótko się omawia zainteresowanym – ale jest to mniej stresujące dla wielu. Uwaga! Jeżeli jesteś członkiem koła możesz starać się o pełne dofinansowanie wyjazdu na konferencję z UWr, jeśli masz wystąpienie czynne :) [Więcej informacji na stronach Rad Kół Naukowych, ale jeśli będzie zainteresowanie to opiszę to w osobnym tekście],
 • publikacje artykułów naukowych – dla lubiących pisać,
 • udział w konkursach naukowych, projektów,
 • aktywne uczestnictwo w kole naukowym.
Za każdą z tych aktywności dostaje się punkty:
 • 3 pkt – aktywne uczestnictwo w kole,
 • od 0,5–2 pkt za organizowanie konferencji (liczą się max 3 konferencje),
 • od 0,5–2,5 pkt za czynne wystąpienie (liczą się max 4 konferencje),
 • 1–12 pkt za publikacje.

Wszystkie definicje i progi wyjaśnione są w zasadach, które podlinkowałam na początku wpisu w podstawie prawnej.

Kto dostaje? 1% studentów z najwyższymi wynikami. W roku 2016/17 na WPAE UWr wystarczyło mieć mim. 5,5- 17 pkt  (w zależności od kierunku).

#5 Stypendium Rektora za działalność artystyczną/ sportową

Przewidziane jest dla osób, która osiągają wysokie miejsca w konkursach/ festiwalach o zasięgu międzynarodowym/ ogólnopolskim (działalność artystyczna, tj. sztuki plastyczne, muzyka, taniec, śpiew, teatr, film, literatura) lub za udział w igrzyskach olimpijskich/ paraolimpiadach bądź wysokie miejsca na uniwersjadach, Mistrzostwach Polski, Europy itp. (działalność sportowa).

Według list rankingowych na rok 2016/17 wystarczy uzyskać jedno z punktowanych osiągnięć by stypendium osiągnąć.

#6 Tryb dla WPAiE UWr

Wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi (nie dot. stypendium Rektora za wyniki w nauce – tu tylko wniosek) należy złożyć do 5 października, w tym roku było wyjątkowo do 10 października. Najpierw składa się online w USOS ze swojego indywidualnego konta, a następnie drukuje i zanosi do Dziekanatu Pomocy Materialnej (I piętro bud. A). Liczy się data złożenia w Dziekanacie. Później pojawiają się ok. listopada listy wstępne – należy sprawdzić czy się tam jest, a następnie z końcem listopada uzyskuje się monety za październik i listopad.

To jak? Kto chętny na stypendium Rektora?

Artykuł zawiera stan prawny na dzień 14 listopada 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial