Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej/ meczu piłki nożnej

Temat brzmiący bardzo w stylu PA, czyli pn. Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej, a także sytuacja administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej. 

Sytuacja administracyjnoprawna, czyli sytuacja danego podmiotu, ze względu na konkretne zdarzenie faktyczne (tu: impreza masowa/ mecz piłki nożnej) regulowana prawem administracyjnym.

Inne teksty, w których poruszana jest tematyka imprez masowych:

Temat przedstawię w punktach, żeby omówienie zagadnienia (bardzo teoretycznoprawne) było czytelne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 oraz z 2016 r., poz. 1250).

#1 Sytuacja administracyjnoprawna organizatora imprezy masowej:

 •  podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • organizator – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową (ustawowa def. legalna),
 • obowiązki organizatora:
  • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
  • ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy masowej,
  • spełnienie wymogów w zakresie prawa budowlanego, opieki medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego, dróg ewakuacyjnych, określonej ilości dostępnych miejsc,
  • opracowanie instrukcji; regulaminu,
  • utrwalanie przebiegu imprezy, jeśli wojewoda nałoży taki obowiązek decyzją administracyjną;
 • uprawnienia organizatora:
  • legitymowanie podczas sprzedaży biletów,
  • odmowa wstępu osobie, która ma np. tzw. „zakaz klubowy”,
  • utrwalanie przebiegu imprezy masowej.

#2 Sytuacja administracyjnoprawna organizatora meczu piłki nożnej.

Zasadniczo, jest to sytuacja administracyjnoprawna bardzo podobna, stąd można odnieść się do powyższego punktu i jako lex specialis dodać, że ponadto
 • obowiązki organizatora to:
  • zapewnienie identyfikacji osób uczestniczących w imprezie (przy rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn),
  • zakazanie wejścia osobom z tzw. zakazem klubowym, zakazem wstępu na imprezę masową, zakazem zagranicznym,
  • prowadzenie sprzedaży biletów;
 • uprawnienia organizatora to:
  • możliwość zastosowania zakazu klubowego, dając go osobie na okres nie dłuższy niż 2 lata;
  • może udostępniać miejsca stojące;
  • prawo do utrwalania przebiegu imprezy.

 Z tego wynika, iż w stosunku do sytuacji administracyjnoprawnej organizatora imprezy masowej, ta druga regulacja jest bardziej rozbudowana i szczegółowa – na organizatorze meczu piłki nożnej ciążą dodatkowe obowiązki.

Stan prawny na dzień 14 października 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial