Jak wyglądają pierwsze zajęcia na studiach?

Szczególne ważne na uczelni są te pierwsze zajęcia. Biorąc pod uwagę, że z danego przedmiotu, z ćwiczeń, masz 6–7 zajęć w semestrze, i to co 2 tygodnie, to właśnie pierwsze zajęcia to czas, kiedy zbierasz wiedzę na semestr. Aczkolwiek, i na wykładzie formuła tych zajęć jest bardzo podobna. Sprawdź, co powinien powiedzieć prowadzący, a jeżeli czegoś Ci zabraknie – po prostu zapytaj. 

Pisałam też o tym:

#1 Dane osobowe

Klasycznie, prowadzący podaje swoje imię, nazwisko – czasem stopień naukowy. Pojawią się i tacy, którzy wspominają w jakich to kancelariach pracują. Ważne, aby prowadzący podał przy okazji adres e‐mail – dzięki temu pozostaje zawsze elektroniczna forma kontaktu (nie wszyscy korzystają z adresów e‐mail uczelnianych).

#2 Konsultacje

Każdy prowadzący wykłady i ćwiczenia ma wyznaczony czas w tygodniu (min. 2h), kiedy przyjmuje zainteresowane osoby. Można wtedy się zapytać o przepisanie oceny, poprawienie kolejnej nieobecności czy poprawienie oceny semestralnej. To także czas, w którym można z prowadzącym porozmawiać na nurtujące czy niezrozumiałe zagadnienie naukowe. Ważne, aby podał: godzinę i dzień konsultacji oraz pokój i numer budynku, w którym się one odbywają. Czasem termin kształtuje się nawet do pierwszego miesiąca – zazwyczaj prowadzący wspomina, aby sprawdzić to na stronie – dla studentów WPAE UWr to »klik« (dla pracowników naukowych) lub »klik« (dla doktorantów).
  • jeśli prowadzący uprzedza, aby wysłać e‐maila przed wizytą na konsultacjach – zrób to, inaczej może się okazać, że nie zastaniesz nikogo w czasie konsultacji.

#3 (Nie)obecności

Tradycyjnie, bez konsekwencji jest dozwolona 1 nieobecność na zajęciach (choć zdarzają się i od tego wyjątki). Każdą kolejną należy odrobić w formie wyznaczonej przez prowadzącego (np. odpowiedź na konsultacjach, dodatkowe pytanie na kolokwium). Oczywiście chodzi tutaj o ćwiczenia. Na wykładach, jak już pisałam, obecność nie jest obowiązkowa.

[edit:26.09.2017] – ważna zmiana - zgodnie z zarządzeniem Dziekana WPAE z 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prowadzący (w szczególności studiów stacjonarnych) zobowiązani są zapisywać monitorować obecności na zajęciach (za wyjątkiem wykładów). W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami albumu. Dziekan na tej podstawie może skreślić studenta z listy studentów.

#4 Forma zaliczenia

Pierwsze zajęcia to idealny czas, aby wspomnieć, jak zaliczany będzie przedmiot. Na wykładzie wspomniana jest forma egzaminu (opisowa – czyli np. 3 pytania otwarte, test – zazwyczaj jednokrotnego wyboru, ustny (rzadkość!)). W przypadku ćwiczeń, podana jest forma kolokwium – czyli sprawdzianu z semestru, forma poprawy i wpływ aktywności/ jej braku na ocenę.

W obu przypadkach, często mówi się o przedterminie – czyli wcześniejszemu zdaniu kolokwium/ egzaminu. W zależności od prowadzącego:
  • może być jako „zerowa” forma zaliczenia lub „I termin”. Zerówka oznacza, że niezdany taki przedtermin nie jest nigdzie wpisywany i normalnie można podejść do I terminu. W drugim przypadku, oblanie egzaminu to wizyta na poprawce,
  • może być warunkowy: np. wymóg oceny 4,0 z ćwiczeń by podejść do egzaminu przedterminowego,
  • może mieć inną formę niż właściwy egzamin, np. ustną, a egzamin testowy.

#5 Forma zajęć

To na pierwszych zajęciach prowadzący ustala czy należy się przygotowywać, pisać referaty, itd. Oczywiście! Należy pamiętać jednak, że czasem te ustalenia ulegają zmianie, szczególnie jeśli prowadzący po raz pierwszy prowadzi zajęcia.

#6 Ile trwają pierwsze zajęcia?

Zgodnie z tradycją, trwają one nie dłużej niż 15–30 min i ograniczają się do omówienia powyższych kwestii. Niestety! Różnie z tym bywa, i może się okazać, że poprowadzone zostaną po część wstępnej zajęcia merytoryczne…

Poniżej wskazałam, podstawowe składowe pierwszych zajęć. Warto znać te informacje, by później, w roku akademickim wiedzieć, co będzie nas czekało :)

Pozdrawiam
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial