Jak zmienić grupę na studiach? WPAE UWr

W ramach kolejnego wpisu z serii Studenckie Poniedziałki poruszę istotny temat – czy możliwa jest zmiana grupy ćwiczeniowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAE) Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Choć wydaje się to (na wydziale) trudne, to jest możliwe :) We wpisie napiszę o potencjalnych powodach oraz procedurze.

Podstawa prawna: zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad zmiany grup zajęciowej »klik«

#1 GRUPY ZAJĘCIOWE NA WPAE UWr

Zasadniczo na naszym wydziale grupy przydzielane są odgórnie. W przypadku przedmiotów do wyboru także nie wiadomo do jakiego prowadzącego jest się przydzielonym, czy w jakich godzinach odbywają się zajęcia. Wprawdzie w zarządzeniu w  sprawie zmiany grupy ćwiczeniowej »klik« takie restrykcje (niemożność wyboru grupy, prowadzącego) dotyczą tylko I roku (§2) to w praktyce objęci są tym wszyscy studenci.

#2 POWODY ZMIANY GRUPY ĆWICZENIOWEJ

W zarządzeniu mowa jest o tym, że zmiana grupy jest możliwa przy wystąpieniu jednej z przesłanek:
 • studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach jednocześnie,
 • złożona sytuacja rodzinna,
 • problemy zdrowotne.
A jak to wygląda dokładnie?
 • studiowanie na dwóch kierunkach – zmiana grupy jest związana wtedy z kolidowaniem konkretnych zajęć i należy przedstawić plan zajęć na dowód kolidowania (szczególnie warto uwzględnić kwestię dojazdu, jeżeli kierunku nie są w ramach jednego wydziału/ budynku),
 • złożona sytuacja rodzinna – co może się pod tym kryć?
  • urodzenie dziecka i dopasowanie planu tak, aby nie mieć okienek i móc wrócić do dziecka,
  • trudna sytuacja materialna i podjęcie pracy w zakresie w jakim jest do pogodzenia z nauką – uwaga! sprawdź wtedy czy dochód z pracy nie sprawi, że stracisz socjalne, jeśli je otrzymujesz,
  • mieszkanie pod Wrocławiem i możliwość dojazdów tylko w określonych porach,
 • problemy zdrowotne, czyli np. chodzenie na rehabilitację, niemożliwość prowadzenia samochodu, a np. na zajęcia dojeżdżasz z osobą z Twojej okolicy z innej grupy – [edit] Ten powód, sprawił, że koleżance udało się przepisać do innej grupy [/edit]

Uwaga! Bardzo często jako powód odmowy podaje się studiowanie na I roku (§2 Zarządzenia), ale nie jest to bezwzględnie, zawsze występująca reakcja na podanie.

#3 TRYB ZMIANY GRUPY ĆWICZENIOWEJ

TERMINwniosek składa się do 14 dni po rozpoczęciu semestru zimowego/ letniego.

PODANIE skierowane do dziekana WZÓR »klik« wraz z uzasadnieniem – składa się oczywiście w BOS-ie.

#4 NIEFORMALNA ZMIANA GRUPY ĆWICZENIOWEJ

Powyżej przedstawiłam tryb oficjalny, ale nie jest to jedyne rozwiązanie. Jeśli:
 • chodzi o zmianę grupy na jeden przedmiot z tym samym prowadzącym - to często prowadzący zgadza się, aby chodzić na zajęcia z inną grupą, które on prowadzi,
 • chodzi o zmianę grupy na jeden przedmiot z innym prowadzącym - tutaj bywa różnie, ale warto się zapytać. Jeśli prowadzący są w dobrych kontaktach to mogą wyrazić zgodę. Najważniejsze jest, aby Twój właściwy prowadzący zgodził się wpisać ocenę, jaką uzyskasz od tego drugiego,
 • chodzi o „eksternistyczne zaliczenie przedmiotu” - można próbować umówić się, że zamiast chodzić na ćwiczenia dany przedmiot zostanie zaliczony na konsultacjach.

Zmiana grupy (na wszystkie przedmioty) i na poszczególne jedynie jest jak najbardziej możliwa. Warto mieć jednak dobre uzasadnienie.

Stan prawny na 3 października 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial