Rektor a dziekan, profesor nadzwyczajny a zwyczajny – o godnościach i tytułach na uniwersytecie

O tym, kim jest rektor, dziekan, profesor zwyczajny i nadzwyczajny, czyli krótki poradnik o tytułach, z jakimi spotkasz się, studiując na uczelni.

Uczelnie, czyli szkoły wyższe mają swój własny, wypracowany system tytułów naukowych, honorowych oraz tytułowania stanowisk kierowniczych. Na początku, łatwo się w tym pogubić, ale spokojnie, do wszystkiego można przywyknąć :)

#1 Kto to rektor? O władzach uczelni

Rektor (szef uczelni) – osoba, która zarządza szkołą wyższą i ma co najmniej tytuł doktora. Standardowo tytułuje się go (szczególnie we wszystkich pismach) Jego Magnificencją. Charakterystyczny strój to purpurowy płaszcz oraz często futro z gronostaja. Zobacz tutaj: Rektor UWr »klik«.

Prorektor (zastępca rektora) – pracownik uczelni, który jako zastępca rektora zajmuje się konkretną dziedziną, np. nauką, kontaktami zagranicznymi, finansami, itp – uczelnia posiada zazwyczaj kilku prorektorów.

Dziekan (szef wydziału) – o ile rektor odpowiada za całą uczelnię. Dziekan kieruje danym wydziałem, czyli taką uczelnianą komórką organizacyjną, np. Wydziałem Prawa i Administracji czy Wydziałem Nauk Społecznych.

Prodziekan (zastępca dziekana) – podobnie jak prorektor, prodziekan zajmuje się konkretną działką, np. finansami wydziału, czy też nauką.

#2 Pracownicy uczelni

Uwaga! Poniżej wykaz pracowników uczelni (od stopnia najwyższego do najniższego). Pewne nazwy będą powtarzać się z tymi poniżej, dlatego żebyś się nie pogubił, pamiętaj, że poniższe nazwy dotyczą stanowiska pracowników uczelni.

Na początek stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe:
 1. profesor zwyczajny – pracownik posiada więc tytuł profesora – o tytułach więcej w punkcie niżej;
 2. profesor nadzwyczajny – pracownik posiada tytuł doktora habilitowanego lub profesora*;
 3. profesor wizytujący – pracownik innej uczelni, który posiada tytuł doktora habilitowanego lub profesora*;
 4. adiunkt – pracownik posiada co najmniej tytuł doktora;
 5. asystent – pracownik posiada co najmniej tytuł magistra lub równorzędny.

*Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w statucie.

 

Z kolei pracownikami dydaktycznymi są (posiadający co najmniej tytuł magistra lub równorzędny):
 1. starszy wykładowca;
 2. wykładowca;
 3. lektor/instruktor.

#3 Stopnie naukowe i tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe, jakie można uzyskać na uczelni to:
 • licencjat (po studiach I stopnia, tzw. licencjackich),
 • inżynier (po studiach I stopnia inżynierskich),
 • magister (po studiach II stopnia tzw. magisterkiskich lub jednolitych)
 • magister inżynier (po studiach II stopnia inżynierskich)
 • lekarz (po studiach II stopnia lub jednolitych).

Większość absolwentów studiów może więc tytułować się tytułami naukowymi, a na stopnie naukowe aspiruje już mniejszość :)

 

Stopnie naukowe to:
 • Doktor – osoba, która posiada tytuł naukowy po studiach II stopnia – zazwyczaj magistra i zdała egzaminy doktorskie (tzw. studia III stopnia),
 • Doktor habilitowany (zwyczajowy tytułuje się go profesorem) – osoba, posiadająca tytuł doktora oraz znaczny dorobek naukowy, która przedstawiła rozprawę habilitacyjną. Najwyższy stopień naukowy w Polsce.

#4 Profesor

Tzw. tytuły honorowe:
 • Profesor zwyczajny – inaczej profesor belwederski – tytuł naukowy, nadawany przez Prezydenta RP dla doktora habilitowanego, który posiada znaczącego osiągnięcia dydkatyczne;
 • Profesor nadzwyczajny - stanowisko naukowe rangą niższe od profesora zwyczajnego, przeznaczone dla doktora habilitowanego i profesora zwyczajnego.

#5 Zapisywanie tytułów

Zmora wielu wiadomości, prac, tekstów. Zasada jest taka, że jeśli skrót obejmuje ostatnią literę to absolutnie nie daje się „kropki”, np. dr (doktor) Jan KowalskiAle! Jeśli w zdaniu odmieniasz mgr, np. Dzisiaj nie widziałam dr./dra (doktora) Jana Kowalskiego, to swobodnie możesz albo dodać kropkę (w miejsce brakującej samogłoski „a”, albo dopisać brakującą literkę po skrócie. Ja preferuję drugą formę, kwestia gustu.
 • lic – licencjat;
 • inż. – inżynier
 • mgr – magister;
 • dr – doktor;
 • dr hab. – doktor habilitowany;
 • prof. – profesor zwywczajny
 • prof. (nadzw.) XX – profesor nadzwyczajny danej uczelni (np. UJ czy UWr).

A jak zapisać wszystkie tytuły i stopnie poprawnie?

Czasem prowadzący ma już duży dorobek naukowy i wiele tytułów. Zasada jest taka, że stopnie naukowe pochłaniają tytuły zawodowe (a więc u doktora habilitowanego pomija się doktora i magistra, a u doktora nie pisze się już o magistrze), a dodatkowo dodaje się ew. profesurę. Przykłady:
 • dla profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Jan Kowalski,
 • dla profesora nadzwyczajnego: dr hab. Jan Kowalski, prof. (nadzw.) UWr.

Na uczelni ważne jest, aby tytułować prowadzącego zgodnie z jego tytułem. Taka miła odmiana, po szkole średniej, w której nagminnie nauczyciele (głównie magistrowie, rzadziej doktorzy) wymagają tytułowania ich „profesorze”…

Struktura uczelni to temat rzeka – jeśli nadal coś jest nie do końca  jasne, pytaj ;)

Pozdrawiam
Ania

Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial