Sposoby definiowania prawa administracyjnego | pogranicze prawa administracyjnego

Początki kursu to zagadnienia definicyjne. Dziś rozprawimy się z definicją prawa administracyjnego. Podstawową i kluczową dla dalszych rozważań, dlatego polecam dobrze przyswoić tę lekcję.

Sposoby definiowania prawa administracyjnego

Z definicjami jest tak, że trzeba je przeczytać i z nimi się zapoznać, a mniej to tłumaczyć:

  • podstawowy:

prawo administracyjne to zespół norm regulujących działalność administracyjną (administrację w sensie przedmiotowym);

prawo administracyjne to prawo, które normuje administrację publiczną;

  • uwzględniający władztwo:

Prawo administracyjne to prawo, które zawiera element władztwa.

Władztwo – możliwość jednostronnego rozstrzygania sytuacji indywidualnych, rozstrzygania trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty prawne w państwie oraz zabezpieczonego przymusem państwowym, w razie gdy treścią rozstrzygnięcia jest nałożony obowiązek.

  • ekspozycja prawnych specjalnych cech:

Prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojętej jako pewna dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tj. obejmuje to, co jest wytworzone właśnie dla tej organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej

To tyle w granicach pierwszej części zagadnienia. Gdyby się jednak okazało, że coś jest niejasne, to proszę o wiadomość – będę uzupełniać :)

Pogranicze prawa administracyjnego

Współcześnie administracja publiczna (w tym samorządowa) w swojej działalności styka się z prawem:

  • administracyjnym – jako podstawowym;
  • cywilnym – szczególnie w kontekście działalności samorządu terytorialnego, jak np. partnerstwo publiczno-prywatne;
  • konstytucyjnym – Konstytucja reguluje i ogranicza działalność organów administrujących;
  • karnym – poprzez kary administracyjne;
  • pracy;
  • międzynarodowym i unijnym – dotyczącym wytycznych funkcjonowania administracji.

Owocnej nauki!
Ania

>Zagadnienie opracowane na podstawie: Nauka administracji, pod redakcją J. Bocia, Kolonia Limited 2013.<
Print Friendly, PDF & Email
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial